Eesti Akadeemiline Pedagoogika Selts

Kes me oleme ja millega tegeleme?

Eesti Akadeemiline Pedagoogika Selts (EAPS) on  pedagoogikateadlaste vabatahtlik ühendus, mis loodi 1930. aastal pedagoogikaprofessor Peeter Põllu algatusel ja taasasutati 20. jaanuaril 1989. aastal. Taasasutamise initsiatiivgruppi  kuulusid Aleksander Elango, Valter Haamer, Peeter Kreitzberg, Edgar Krull ja Inge Unt. Toonitamaks järjepidevust, tegi Valter Haamer ettepaneku nimetada taasloodud ühing Eesti Akadeemiliseks Pedagoogika Seltsiks. Otsustati laiendada seltsi tegevust ka Tallinnasse. Nüüd ongi seltsil kaks autonoomset osakonda - üks Tartus ja teine Tallinnas.

EAPS ühendab Eesti kasvatusteadlasi ja toetab eesti pedagoogilise mõtte arengut, selle uurimist ja tulemuste rakendamist praktikasse. Haridus- ja teadusministeeriumi ning Archimedesega toel antakse välja kasvatusteaduslike tööde preemiaid. Lisaks antakse koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi, Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi ning Tartu Ülikooli Sihtasutusega välja Peeter Põllu nimelist stipendiumi. Selts on kaasatud ka rahvusvahelisse koostöösse EERA (European Educational Research Association) liikmena. Täpsemalt: http://www.eera-ecer.eu/

Viimased uudised